Rekolekcje wielkopostne z bł. ks. Zygmuntem Pisarskim

Od II Niedzieli Wielkiego Postu parafia uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych, które
były przygotowaniem do należytego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Nauki rekolekcyjne
głosił ksiądz ks. Mariusz Rybiński – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gdeszynie. Przybliżył on postać błogosławionego ks. Zygmunta
Pisarskiego. W czasie II wojny światowej, gdy błogosławiony Zygmunt Pisarki był
proboszczem w Gdeszynie, Ukraińcy zabrali klucze do kościoła i zamienili go w cerkiew,
nie pozwalając odprawiać Mszy św. Ksiądz Pisarski od tej pory Msze św. i nabożeństwa
odprawiał na plebanii. 30 stycznia 1943 r. do Gdeszyna przybyli żandarmi niemieccy i
próbowali zmusić proboszcza, aby wydał komunistów i tych, którzy go prześladowali.
Jednak nie wydał ich mimo bicia i gróźb. Niemcy, wobec oporu stawianego przez księdza,
zastrzelili go (przed domem człowieka, który zabrał mu klucze do kościoła). Tego dnia
razem z księdzem zamordowano 30 mężczyzn. Wśród nich byli także ci, od których doznał
wiele krzywd. Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999r. beatyfikował
108 męczenników z okresu II wojny światowej, a wśród nich ks. Zygmunta Pisarskiego.
Rok później w miejscu dawnej świątyni w Gdeszynie rozpoczęto budowę nowego kościoła
jako wotum za męczeńską śmierć błogosławionego ks. Zygmunta. Rekolekcjonista
przywiózł do parafii w Pieszycach relikwie tj. wyjęty z trumny błogosławionego krucyfiks
metalowy przy którym można było się pomodlić. Ks. Mariusz ćwiczenia duchowe
uświetniał grą na akordeonie i śpiewem, co przypadło do gustu zgromadzonym
parafianom, którzy gromkimi brawami nagradzali umiejętności księdza. Czas rekolekcji był
owocny. Była to okazja zarówno do wspólnej modlitwy, jak i do bliższego poznania postaci
błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego.

Modlitwa
Boże, któryś obdarzyłeś błogosławionego Zygmunta siłą bohaterstwa w obliczu
męczeńskiej śmierci poniesionej za tych, od których wiele wycierpiał, naucz nas miłować
nieprzyjaciół i udziel nam łaski, o którą cię za jego wstawiennictwem prosimy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.