Małżeństwo

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela"

Daty ślubu ustalane są z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej.

Nauki przedmałżeńskie:

Nauki przedmałżeńskie jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa rozpoczynają się 17 września o godz. 19.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Chętnych prosimy, aby zgłosili się do kancelarii parafialnej.


Co mówi Kodeks Prawa Kanonicznego?

Czym jest tzw. "ślub Kościelny"

Kan. 1055
§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056
Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Chcesz zawrzeć sakramentalny związek małżeński?

Zobacz co Ci jest potrzebne (dla każdego z narzeczonych):

 1. Dowód osobisty
 2. Metryka chrztu z aktualną datą wystawienia
 3. Świadectwo bierzmowania (często jest na metryce chrztu)
 4. Ostatnie świadectwo z religii lub indeks
 5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. nauki przedmałżańskie)
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC

Ponadto:

 1. Nowożeńcy spoza parafii muszą dostarczyć licencję na udzielenie ślubu – od proboszcza jednej z rodzimych parafii.

 2. Jeśli oboje narzeczeni nie są naszymi parafianami, a chcą zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, przeprowadzają rozmowę kanoniczną (rozmowa przedmałżeńska) i dostarczają wszystkie dokumenty do parafii rodzinnej jednego z narzeczonych. Na ich podstawie ks. proboszcz danej parafii wystawia licencję, którą należy dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej.

 3. Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonk

UWAGA!

 1. Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

 2. Na rozmowy kanoniczne prosimy umawiać się telefonicznie.


Wróć do: