Sakrament pokuty i pojednania

"Córko moja, Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia. tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają"

Spowiadamy codziennie 15 min. przed każdą Mszą św. oraz w I piątki miesiąca pół godziny przed poranną i godzinę przed wieczorną Mszą św.

Dobra spowiedź

Zobacz co Ci jest potrzebne:

 1. żal za grzechy,
 2. chęć poprawy,
 3. wyznanie grzechów.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

 1. rachunek sumienia, będący przypomnieniem sobie grzechów od ostatniej spowiedzi,
 2. żal za grzechy wyrażający boleść duszy z powodu zranienia Boga,
 3. postanowienie poprawy i unikania grzechów oraz sposobności do nich,
 4. szczera spowiedź
 5. zadośćuczynienie przez wypełnienie pokuty i naprawienie (w miarę możliwości) szkód wyrządzonych przez popełnione grzechy.

Kiedy kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia?

 1. Jeżeli penitent nie wyraża żalu za grzechy i postanowienia poprawy (np. żyje w związku niesakramentalnym).
 2. Grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, tj. zuchwałości w nadziei na Miłosierdzie Boże, rozpaczy i wątpliwości w łaskę Bożą, sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej, zatwardziałość na zbawienne natchnienia i umyślnego zaniedbywania pokuty aż do śmierci.

Grzechy, które mogą odpuścić tylko niektórzy kapłani (może rozgrzeszyć tylko biskup lub kapłani wyznaczeni przez niego).

Grzechy zarezerwowane władzy biskupiej:

To grzechy tj. formalne odstępstwo od wiary, pobicie lub zabójstwo biskupa, usiłowanie odprawienia Mszy św. lub udzielenia rozgrzeszenia przez osobę, która nie ma ważnych święceń, próba zawarcia małżeństwa przez księdza lub osobę zakonną, przynależność do stowarzyszeń walczących z Kościołem.

Grzechy zarezerwowane Stolicy Apostolskiej:

 1. znieważenie (w tym: zabieranie, porzucanie, przechowywanie w celach świętokradczych) Najświętszego Sakramentu;
 2. przemoc fizyczna wobec papieża lub zabicie go;
 3. zdrada tajemnicy spowiedzi przez spowiednika;
 4. udzielenie lub przyjęcie sakry biskupiej bez zgody Stolicy Apostolskiej;
 5. usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia wspólnikowi z grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu (poza niebezpieczeństwem śmierci).


Wróć do: