opłacanie grobów

W związku z licznymi zapytaniami o wysokość opłat za groby, wyszczególniamy koszty, jakie ponosi cmentarz parafialny. Opłata 500 zł na 10 lat to 50 zł na rok, a 4 zł 17 gr za jeden miesiąc. Tymczasem miesięczna opłata za wywóz śmieci wynosi 1513 zł. Stawka 1m3 śmieci wynosi 275 zł 18 gr. Zatem, aby opłacać rachunki za śmieci przez najbliższe 10 lat, potrzeba żeby wniosło opłaty 363 osoby. 363 osoby płacące 4 zł 17 gr miesięcznie to 1513 zł 71 gr. Prąd i wodę opłaca Urząd Miasta.

Wysokość opłat:

W związku z obecnymi przepisami dotyczącymi cmentarzy, jak również z podwyżką cen za wywóz śmieci na cmentarzu przy parafii św. Antoniego z Padwy, Administrator uprawniony jest do pobierania następujących opłat za korzystanie z cmentarza:

  1. Opłata za miejsce pochowania:
    1. Trumny/urny na nowym miejscu lub w grobie nieopłaconym – 500 zł.
    2. Dochówek trumny/urny do grobu aktualnie opłaconego (tzw. pokładne) – 400 zł (wówczas opłacenie miejsca zostaje przedłużone o kolejne 20 lat od daty pogrzebu)
    3. Pochówek w miejscu zarezerwowanym – 400 zł
  2. Rezerwacja miejsca na cmentarzu na 10 lat – 500 zł.
  3. Jednorazowa opłata za każde następne 10 lat użytkowania grobu tzw. prolongata – 500 zł (opłata za miejsce)
  4. Każdorazowy wjazd na cmentarz – 20 zł.

Jak dokonywać prolongat?

Miejsca na groby można opłacać
w kancelarii parafialnej oraz przelewem
na konto:

DANE DO PRZELEWU:

nazwa:
Parafia św. Antoniego z Padwy
ul. ks. F. Bieleckiego 1
58-250 Pieszyce

nr konta:
14 9527 0007 0026 9537 2000 0001

tytułem:
Imię i Nazwisko
(zmarłego), Sektor/rząd/miejsce (np. I/1/13)
kto opłaca (imię, nazwisko, adres i telefon).

 

Nie wiesz który sektor?

Sprawdź GROBONET:Zobacz również:

Godziny otwarcia kancelarii: