Godzinki do św. Antoniego

W parafii śpiewamy w każdy wtorek przed Mszą św. poranną.

O świcie.

Panie! niech się przez Ciebie me wargi otworzą
A usta moje głoszą wszechmoc Twoją Bożą.
Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże.

Niech będzie chwała Ojcu, Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.

 

Hymn

Gdy i niewiary błędy głosili nam wrogowie,
Bluźnierstwa rzucając, Boże, przeciw Tobie.
W mroku się pogrążyły narody i kraje,
Szerzyła się bezbożność i złe obyczaje.
Powstały nowe sekty i zło nie ustaje,
Świątynie znieważają i Twoje Ołtarze…
A którzy Kościołowi zostają wiernymi,
Wołają o ratunek prośby pokornymi.

K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się!
Prosimy Cię Boże, niech nabożna i ustawiczna modlitwa wyznawcy Twego Antoniego,
dopomoże ludowi Twemu i uczyni nas w tym życiu godnymi Twej łaski i zjedna nam wieczne szczęście.

W: Amen.

K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

Rano

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Pragnęło Niebo całe z Świętymi Aniołami,
Pomagać wszystkim ludziom, razem tutaj z nami
Tak zatem razem wszyscy na czele z Maryją,
Przed Tronem padli Boga i pokłon oddają.
Wołając: – Wielki Boże i nasz Królu Chryste,
Niech Twoja łaska czyni serca wszystkich czyste.
By piekło nie zabiło w żadnym z nas sumienia,
Panie, bądź nam wodzem w drodze do zbawienia
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
Do południa

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Wszechmocny, miłosierny, Tobie cześć i dzięki,
Żeś niebian próśb wysłuchał i ludzi udręki,
Żeś zesłał nam pogromcę i zła, i szatana,
By wśród wszystkich rozbłysło wieczne światło Pana,
W tym celu się zjawiło na tej ziemi Dziecię,
Radujcie się narody i dzisiejszy świecie,
Nastąpi wkrótce pokój i radość Kościoła,
Bóg światu cudownego śle już Apostoła.
 
Módl się za nami święty Antoni.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.
 
Przed południem

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Przez matkę bogobojną z wiarą wychowany,
U Boga w łasce wzrastał przez Niego wybrany.
Dla biednych miłosierny i dla drugich z sercem,
Roztropny, skromny, czysty, by zawsze być z Ojcem
Zanim się stał młodzieńcem, w dni swych pierwszych wiośnie,
Świat rzuca, do Chrystusa przystaje radośnie;
Wstępuje do zakonu, pogrąża w milczeniu,
By tylko żyć dla Boga i z Nim w zjednoczeniu.
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
W południe

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Modlitwą swoje serce przed szatanem słania
Do Bożej nauki duch i umysł skłania.
Z łatwością niezrównaną mądrość jej zdobywa,
We wnętrzu się bogaci i od zła odrywa.
Im głębiej w księgach tonie, tym jest prostsza droga
Po której ma błądzących zawieść aż do Boga,
Wszystkich jednak dążeń i prac jego cele
Dla Boga czynić wszystko, dla siebie niewiele.
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
Po południu

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Nie na to Pan Bóg posłał, światu Antoniego,
Aby żył sam ze Światłem i z dala od Niego.
Aby świat cały zbawić, w swym go sercu woła,
I aby stał się chlubą całego Kościoła.
Nie zawiódł więc Antoni swego Mistrza Pana,
Na jego z mocą słowo, drży piekło szatana.
Kruszeją twarde serca i się boją szczerze,
Do Boga powracają w pokorze i wierze.
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
Wieczorem

Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie ratunkiem swoim Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

Ci, którzy zabłądzili w grzechach z drogi Pana
Zmieniają swoje życie, uleczona rana.
Sumienie się wzbudziło, słychać znów głos nieba
Zawstydzić bardzo piekło i szatana trzeba.
Antoni karci zbrodnie, Boski sąd wypomina
Niech wcześniej będzie zmyta wszego grzechu wina.
Tysięczne rzesze słyszą jak kazania Jego
Przed nim odsłaniają aż Boga Samego.
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
Koniec dnia

Racz nas nawrócić, Boże nasz, Zbawco i Panie.
I odwodź od nas gniewu Swojego karanie.
 
Ku wspomożeniu memu racz przybyć mi Boże!
Niech mnie swą mocą Twa łaska wspomoże
 
Niech będzie chwała Ojcu,Synowi Bożemu
I Pocieszycielowi Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, i teraz, i zawsze
Niech słynie Imię Boże ze wszech najłaskawsze.
 
Hymn

O wielki Cudotwórco, nasz Orędowniku
Tych, którzy Ciebie proszą, jest zawsze bez liku
Proroku, Apostole, Wyznawco, Kapłanie.
Pomagaj nam wyjednać Boga posłuchanie,
Pomagaj, lecz i ratuj, gdy zło w życiu grozi
By ten odnalazł siebie, kto odszedł od Ciebie
Daj pomoc! ratuj, uzdrów kalectwa i rany,
Cierpieniem, bólem, nędzą, lud jęczy nękany.
 
K: Módl się za nami święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K: Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W:Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
 
Ofiarowanie

Antoni przez Aniołów miłowany w niebie
Z radością dzisiaj przyjmij, że kochamy Ciebie
 
O Jezu, o Antoni, niech świat razem cały;
Z radością wam śpiewa hymn miłości i chwały.
 
Módlmy się
Dziś już szczęśliwy w niebie, tym chętniej pospieszysz nam strapionym.
Wysłuchaj więc naszych próśb, udziel nam pomocy, wyjednaj łaskę poddania się woli Bożej.
Ufamy mocno, że zostaniemy wysłuchani, ale nie nasza, lecz Boża wola niech się stanie teraz i zawsze.
W: Amen.