Chrzest

brama do wszystkich sakramentów

Chrzest św. udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00, w lipcu i sierpniu o godz. 11:00.

Chcesz ochrzcić dziecko?

Zobacz co Ci jest potrzebne:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC,
 2. dowód osobisty rodziców,
 3. dane rodziców i chrzestnych ((imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
 4. zgoda rodzica/rodziców, jeśli dziecko jest pod opieką np. Domu dziecka lub w rodzinie zastępczej, a rodzic/rodzice nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
 5. rodzice chrzestni mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami, potwierdzone przez miejscowego księdza proboszcza
 6. jeśli jesteś spoza parafii – zgoda proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania,
 7. przed chrztem dziecka należy wziąć udział w naukach przedchrzcielnych w naszej parafii (data do uzgodnienia)
 8. na uroczystość należy przynieść świecę i białą szatę dla dziecka.


Poproszono Cię o zostanie chrzestnym?

Zobacz warunki do przyjęcia zadania chrzestnego:

 1. katolik, który przyjął sakrament Bierzmowania,
 2. ukończył szesnasty rok życia,
 3. prowadzi życie godne z wiarą (np. żyje w związku sakramentalnym lub jest osobą samotną, może przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię św., itd.),
 4. wolny od kar kanonicznych


Wróć do: