pogrzeb

Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.

Datę i godzinę oraz wszelkie sprawy z nim związane załatwia się w kancelarii parafialnej.

Chcesz załatwić pogrzeb?

Zobacz co Ci jest potrzebne:

Należy przynieść ze sobą:
– kartę zgonu wydaną przez lekarza i potwierdzoną przez USC lub odpis skrócony aktu zgonu wydany przez USC,
– dokument przeznaczony dla administracji cmentarza.

Co załatwisz w kancelarii

 1. ustalisz datę i godzinę pogrzebu i przyjęcia ciała do kościoła lub kaplicy cmentarnej
 2. opłacisz:
  -miejsce na cmentarzu, czyli pokładne,
  – korzystanie z kaplicy,
  – Mszę Świętą i udział księdza,
  – posługę organisty i kościelnego.

  Wykopanie grobu, niesienie trumny do grobu i obsługę w kaplicy i kościele załatwia się (po uprzednim załatwieniu miejsca i terminu pogrzebu w kancelarii parafialnej) w zakładzie pogrzebowym.


Kto może być pochowany na naszym cmentarzu?

Ograniczona ilość miejsc

Niestety, ale na tę chwilę z różnych przyczyn mamy ograniczoną ilość miejsc na cmentarzu, dlatego na naszym cmentarzu grzebiemy zmarłych z Parafii św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach. Z innych parafii tylko wtedy, gdy rodzina posiada na tym cmentarzu grobowiec rodzinny, tzw. „grób podwójny” lub mogiłę, w której ostatni zmarły pochowany był przed 20-stoma laty lub gdy miejsce było wcześniej zarezerwowane.


Prosimy, aby datę i godzinę pogrzebu najpierw ustalić z księdzem, dopiero później udać się do zakładu pogrzebowego!