Parafia św. Antoniego z Padwy

historiaKościół parafialny dawniej

Pierwsza historyczna wzmianka o Pieszycach pochodzi z II poł. XIII w. W dokumencie biskup wrocławski Tomasz I (1232-1268) oddziela kaplicę w Pieszycach od parafii w Dzierżoniowie. Jednocześnie utworzył nową parafię pw. św. Jakuba w Pieszycach. Miejscowość ta do 1945 roku rozwija się dzięki budowie manufaktur produkujących tkaniny. Dzięki rewolucji przemysłowej, która dotarła również na Śląsk, Pieszyce stają się ważnym ośrodkiem tkackim. W 1945 r. następuje zmiana granic państwa Polskiego, co powoduje włączenie zachodnich ziem niemieckich łącznie z Pieszycami (niem. Peterswaldau) do Polski. Dzięki staraniom ks. Leona Izdebskiego, ówczesnego proboszcza, powstaje nowa parafia pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, której przeznaczono poewangelicki kościół parafialny. Został on uroczyście konsekrowany 22 września 1946 r. przez kanclerza kurii wrocławskiej ks. Alojzego Przybyłę, co było spowodowane brakiem biskupa we Wrocławiu.


Wnętrze kościoła

Kościół parafialny wybudowany został w latach 1871-1875. Powstał na terenie należącej do fabrykanckiej rodziny Zwanzigerów. Wykonany w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem. Autorem projektu był inspektor budowlany Stephani z Dzierżoniowa. Wnętrze zaprojektowano w układzie halowym, z oddzielonym prezbiterium. Kościół prześwietlony jest wieloma witrażami. Świątynia w swym wnętrzu ukazuje piękno i kunszt stylu gotyckiego. Na uwagę zasługuje neogotycka kamienna ambona z wysokim, strzelistym, drewnianym baldachimem, oraz ławki i empory obiegające całe wnętrze kościoła. Na emporze organowej znajdują się organy neogotyckie, 40-głosowe z 1927 r.

 

 

Ołtarze

W obu skrzydłach transeptu znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne, wykonane z drewna, polichromowane, złocone z dwukondygnacyjnymi nastawami. Do 1939 r. znajdowały się one w kościele św. Jakuba, skąd przewiezione zostały do Wambierzyc w celu renowacji. Sprowadzone zostały dopiero w latach 1948-1949. W tym okresie zbudowano ołtarz w stylu neobarokowym, w którym został umieszczony obraz, przedstawiający św. Antoniego z Padwy. Obraz namalowany został przez malarza Borna z Wambierzyc. On też wykonał obraz Serca Jezusa w ołtarzu bocznym. Poświęcenia odnowionych ołtarzy dokonał Administrator Apostolski Dolnego Śląska ks. Karol Milik.

 


Remonty

W latach 1958-1966 przeprowadzono prace remontowe. Odnowiono ławki i zainstalowano nowe oświetlenie.  Przełom lat 60 i 70 to kolejne zmiany wnętrza kościoła. Odświeżono i odmalowano ściany, pod troskliwym kierownictwem mistrza W. Hnatiuka położona została nowa posadzka. Dostosowano również prezbiterium do wskazań Soboru Watykańskiego II. Ustawiono nowy posoborowy ołtarz, lektorium oraz świecznik paschalny, który wykonał mistrz K. Michalski. Lata 1982-1993 to remont generalny wieży kościelnej jak i małej sygnaturki na skrzyżowaniu naw kościelnych. W 1995 r. wymieniono część północną dachu kościoła. Dalszy remont dachu to lata 2001-2005 r., kiedy to usunięto starą warstwę łupka, a nałożono blachę miedzianą. Rok 1997 przynosi wielką radość parafii i całemu miastu. Magistrat miejski ufundował elektroniczne dzwony, zainstalowano również zegar z kurantem. Dzięki tym zmianom w całych Pieszycach możemy się cieszyć pięknymi dźwiękami płynącymi z wieży kościoła.

 

 


Przełom XX i XXI wieku

Rok 2000 przynosi dwa wielkie wydarzenia. Pierwsze to dwa tysiące lat Chrześcijaństwa, a drugie to Milenium Biskupstwa Wrocławskiego. Z tej okazji ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz podarował parafii relikwie św. Antoniego z Padwy. Również w tym roku dzięki staraniom parafii i Urzędu Miasta dokonano iluminacji kościoła. Lata 2001-2006 to okres prac renowacyjno – konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Odnowiono ławki, znajdujące się po lewej stronie, kilka witraży oraz dokonano renowacji i konserwacji wszystkich drzwi, znajdujących się w kościele. Założono nowe nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Ponadto wybrukowano plac kościelny, rozpoczęto odnawianie piaskowcowych elementów dekoracyjnych portali i fasad kościoła: sterczyn, maswerków, kwiatonów.


Kościół dziś

W 2022 r. ostatecznie zakończone zostały prace remontowe przy elewacji kościoła. Czeka nas jeszcze remont organów. Trwają prace przy rozbudowie domu parafialnego z salkami katechetycznymi tzw. Centrum Edukacji. 

 

 

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za modlitwę
i ofiary składane na remont naszej świątyni. Dziękujemy tak instytucjom, jak i osobom prywatnym.
Niech dobry Bóg ma Was w Swojej opiece za Wasze otwarte serca.

Zobacz również:

organy pieszyckie