Modlitewne czuwanie w obronie św. Jana Pawła II

W niedzielę, 2 kwietnia 2023r. w rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II przed jego
pomnikiem na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie odbyło się modlitewne czuwanie w obronie
naszego świętego. To inicjatywa Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, w której udział
wzięli również wierni z parafii pw. św. Antoniego w Pieszycach, którzy przyjechali na
spotkanie autokarem, jak i własnymi samochodami. Był to manifest w obronie dobrego
imienia św. Jana Pawła i wyraz oburzenia tym, że w naszym kraju mają miejsca liczne
przypadki podważania autorytetu Papieża Polaka. Była to okazja do wyrażenia sprzeciwu
wobec prób jego dyskredytacji i podkopania jego wielkiego autorytetu. Wydarzenie
rozpoczęto Apelem Jasnogórskim, później zebrani wsłuchiwali się w słowa największego z
rodu Polaków oraz odmówili różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Całość zakończono
wspólnym śpiewem utworu „Barka”.