Dziękczynienie za 25 lat posługi w parafii ks. proboszcza prał. Edwarda Dzika oraz za ukończenie remontu kościoła.

To już ćwierć wieku, od kiedy proboszczem parafii św. Antoniego w Pieszycach jest ks. prałat Edward Dzik. Podczas Mszy św. dziękczynnej 27 listopada 2022r. ks. Biskup Ignacy Dec oraz zaprzyjaźnieni księża, dawni współpracownicy i parafianie, dziękowali Bogu za tak długą posługę ks. Edwarda w parafii oraz za wykonane liczne prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w parafii.

Ksiądz prałat Edward Dzik urodził się 11.08. 1950 r. we Wrocławiu jako najstarszy syn swoich rodziców. Lata dzieciństwa spędził  w Radwanicach, tam ukończył Szkołę Podstawową i spotkał śp. ks. Prałata Franciszka Bieleckiego (byłego proboszcza parafii). Maturę zdawał w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników, gdzie wcześniej ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1970-1972 rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1978 r., a pierwszą Jego placówką, przez 5 lat, była parafia w Namysłowie. Tam ks. Edward spotkał ks. Aleksandra Matykę, który wywarł wielki wpływ na Jego osobowość. Następnie przeniósł się do Wrocławia. Drugim ważnym  proboszczem w życiu księdza Edwarda Dzika był ks. Czesław Majda. Był z nim podczas wznoszenia świątyni pw. św. Maksymiliana, który to kościół poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II. Kościół ten stał się pomnikiem Kongresu Eucharystycznego. We Wrocławiu               ks. Edward Dzik pracował też jako dyrektor Domu Księży Emerytów. Kolejnym oddanym Kościołowi Proboszczem, który stanął na drodze Jego duchowego rozwoju, był ks. Ryszard Szkoła w Sanktuarium Królowej Rodzin w Wambierzycach. W 1993 r. ks. Edward Dzik został proboszczem w Wierzbnie koło Oławy w parafii Św. Mikołaja, skąd w dniu 30 listopada 1997r. przeniesiony został do Pieszyc do parafii św. Antoniego, gdzie do chwili obecnej sprawuje posługę duszpasterską jako proboszcz. 

Należy podkreślić, że Jubilat został uhonorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami za swoją działalność jest m.in. Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce, został wybrany w plebiscycie Telewizji Sudeckiej Osobowością Regionu 2019 roku, wyróżniony odznaką „Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego”. 

Od chwili objęcia urzędu proboszcza, największej parafii w Pieszycach tj. od 1 grudnia 1997r. włożył wiele wysiłku w ratowanie zabytku – neogotyckiego, po protestanckiego kościoła pw. św. Antoniego z Padwy. Współpracując z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu i Urzędem Miasta w Pieszycach pozyskał środki, które były wykorzystywane dla ratowania tego obiektu sakralnego i innych w parafii. Ksiądz przeprowadził  m.in. remont plebanii, dachu kościoła, elewacji, oświetlenia, położona została kostka brukowa na cmentarzu, wyremontowano wieżę kościelną, a także kościół filialny w Kamionkach. Środki na całość to ponad 8 mln zł. Pochodziły one od mieszkańców i z funduszy zewnętrznych, które ksiądz pozyskał. Wartym  podkreślenia jest fakt, iż proboszcz specjalnie dokształcał się na uczelni wyższej na kierunku związanym z dofinansowaniami unijnymi, aby móc jak najefektywniej pozyskiwać wszelkiego rodzaju fundusze.

Proboszcz odnajduje się świetnie w  pracy duszpasterskiej. Założył kilka grup m.in.: Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Faustinum, chór Petri Silva, Współpracownicy Salezjańscy. Organizował kolonie i pielgrzymki w Polsce i za granicą. W noc sylwestrową wraz z wiernymi wchodził na szczyt Wielkiej Sowy. Tych inicjatyw jest o wiele więcej. W Pieszycach dał się poznać jako wspaniały człowiek, pełen pomysłów. Duchowny zaangażowany jest w życie lokalnej społeczności i organizuje ciekawe akcje oraz wydarzenia  kulturalne.  W ciągu ostatnich 25 lat wiele zmieniło się w parafii w Pieszycach. Parafianie są wdzięczni za to, że prałat służy swoją pracą, zdolnościami i talentem, z ogromnym oddaniem jako proboszcz, dobry gospodarz i duszpasterz.

Podczas opisywanej uroczystości ks. Edward Dzik otrzymał wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń, gratulacji oraz kwiatów, nie zabrakło także chwil wzruszenia. Kapłan dziękował wszystkim zgromadzonym za obecność w tak ważnym dla niego dniu. Dziękował również za współpracę i wsparcie, które otrzymał podczas pracy duszpasterskiej w parafii przez 25 lat.

Natomiast ks. biskup Ignacy Dec stwierdził, że Ksiądz Prałat Edward Dzik to bardzo dzielny kapłan, bardzo aktywny, operatywny, twórczy, kreatywny. W parafii wiele uczynił w ciągu 25 lat posługi na urzędzie proboszcza. Przede wszystkim dbał o rozwój duchowy parafii, o umocnienie królestwa Bożego w ludzkich sercach, ale też w wymiarze widzialnym dokonał wiele dzieł w sektorze remontowym. Kościół św. Antoniego w Pieszycach jest dzisiaj jednym z najpiękniejszych kościołów w diecezji świdnickiej. Proboszcz umiał zjednywać sobie ludzi przez kulturę dialogu, zdobywał fundusze i dzięki temu wszyscy są zadowoleni z tego wszystkiego co uczynił. Najpierw wymaga od siebie, a potem od drugich bo jest wymagający, ale dobrze, że najpierw wymagamy od siebie, potem od drugich i on właśnie jest takim kapłanem wymagającym od siebie i od innych.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali proboszczowi „Wszystkiego dobrego, życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi”, a biskup  wręczył pamiątkowy pierścień diecezji świdnickiej. Prałatowi życzono również sił do pracy na kolejne lata posługi duszpasterskiej.

Autor: Paweł Brzeźniak

A tak wyglądały nasze uroczystości oczami doba.pl:

Zobacz również doba.pl: