Świętowali Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, działające przy parafii św.
Antoniego w Pieszycach zorganizowało w dniach 15-16 kwietnia br. autokarową
pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach na obchody święta
Miłosierdzia Bożego i Godzinę Miłosierdzia. Pielgrzymce przewodził ks. prałat Edward
Dzik. Święto Miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Jezusa przekazanym przez św. Siostrę
Faustynę i decyzjami Ojca Świętego Jana Pawła II, obchodzone jest w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy. Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Hasłem
tegorocznego Święta były słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 17 sierpnia 2002 roku:
„W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój”. Pielgrzymi uczestniczyli m.in. w nocnym
czuwaniu w bazylice, w Mszach świętych tj. wigilijnej oraz głównej pod przewodnictwem
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego odprawionej w niedzielę
16 kwietnia o godz. 10.00 przy ołtarzu polowym. Brali również udział w Uroczystej
Godzinie Miłosierdzia, która została odprawiona w bazylice o 15.00. Poprzez uczestnictwo
w święcie pielgrzymi mogli zaznać obecności Jezusa Miłosiernego i wrócili do swoich
domów pełni miłosierdzia.”