Chcemy być świadkami!

 

Dnia 25.09 br. w naszej parafii odbyła się niedziela ewangelizacyjna pod hasłem: „Dzisiejszy Świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli”. Członkowie Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca zajęli się organizacją tego wydarzenia, a po każdej Mszy św. składali świadectwa osobistej relacji z Bogiem.

Teresa, w swoim wyznaniu odniosła się do żywej relacji z Bogiem, który uzdrowił jej duszę z grzechu nieprzebaczenia. Agnieszka złożyła piękne i bardzo budujące świadectwo, uzdrowienia z lęku i nieufności.  Jacek podzielił się wzruszającym doświadczeniem uleczenia z poważnej choroby. Ryszard opowiedział, jak Pan Bóg zaprosił go do wspólnoty i jaką daje mu siłę w opiece nad chorą żoną. Irek podzielił się doświadczeniem Bożej miłości, która jest darmo i nie musi na nią zasługiwać. 

Członkowie wspólnoty pragnąc uświetnić ten dzień, zorganizowali słodki poczęstunek, z przygotowanych własnych wypieków. Pogoda dopisała i na placu kościelnym parafianie spotkali się z Przyjaciółmi Oblubieńca, aby w miłej atmosferze prowadzić rozmowy, także o charakterze ewangelizacyjnym, mające na celu otwarcie się na drugiego człowieka i budowanie relacji. Parafianie informowani byli o działalności wspólnoty, a także do niej zapraszani.

Po świadectwach Edyta – odpowiedzialna na wspólnotę, udzielała chętnym bliższych informacji na temat kursu ,,Nowe Życie”, który odbędzie się w dniach 30.09-2.10.2022 w kościele pw. WNMP w Bielawie.

Życzliwość, serdeczność i otwartość członków wspólnoty spotkała się z ogromną aprobatą niektórych parafian.

Autor: Teresa Pawełoszek