Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wznowił swoją działalność po wakacjach

W dn. 04 października br. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zebraniu przewodniczył Asystent Parafialny – Ksiądz Prałat Edward Dzik, który w ramach formacji odczytał i poddał pod dyskusję artykuły z prasy katolickiej odnośnie współczesnej walki z Kościołem katolickim i prześladowaniu chrześcijan. W dalszej części spotkania omówiono dotychczasową działalność oddziału i wyznaczono kierunki działań na najbliższy czas. Akcja Katolicka broni chrześcijańskich i patriotycznych wartości, aktywnie uczestniczy w życiu kościoła, tworzy wspólnotę. Te wszystkie zadania stara się realizować Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który zachęca do wstąpienia w swoje szeregi wszystkich, którzy pragną włączyć się w to piękne dzieło.

Autor: Paweł Brzeźniak